Zgłoszenie sprzedaży Warta

Zgłoszenie sprzedaży Warta

Zgłoszenie sprzedaży Warta należy zgłosić w ciągu 14 dni od daty widniejącej na umowie. Dotyczy to wszystkich ubezpieczeń dobrowolnych, natomiast w przypadku Można je zrealizować poprzez:

W sytuacji, gdy nowy właściciel pojazdu wypowie umowę OC to możesz domagać się od WARTY zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony. W tym celu należy przesłać wypełniony wniosek o zwrot składki wraz z wyraźną kopią umowy sprzedaży pojazdu.

Wszystkie w/w dokumenty można wysłać e-mailem na adres zwroty@warta.pl lub pozostawić u najbliższego agenta ubezpieczeniowego Warta.

Najnowsze wpisy

Reklama

Copyright 2011 - 2019 © Ogólnopolska Baza Agentów Ubezpieczeniowych