Zgłoszenie sprzedaży You Can Drive

Zgłoszenie sprzedaży You Can Drive

Zgłoszenie sprzedaży You Can Drive, pozwala Ci na odzyskanie części środków z polisy, lecz w przeciągu 14 dni należy zgłosić sprzedaż w You Can Drive. Ponadto umowa sprzedaży, którą należy posiadać, musi zawierać dane takie jak obiekt sprzedaży, dane kupującego i sprzedającego, datę i podpis. O zwrot można się ubiegać, od wszystkich ubezpieczeń dobrowolnych. Wyjątki stanowi sytuacja gdy szkody wyrządzone podczas trwania polisy przewyższają sumę ubezpieczenia.

Jak zgłosić sprzedaż You Can Drive?

Sprzedaż ubezpieczonego w You Can Drive można zgłosić:Najnowsze wpisy

Reklama

Copyright 2011 - 2019 © Ogólnopolska Baza Agentów Ubezpieczeniowych