biznes

„Początki tak dużych projektów bywają trudne i sporym wyzwaniem było przejęcie 30 programów Warty bez perturbacji. Na szczęście dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich struktur w Europ Assistance Polska oraz naszych Partnerów z Warty, osiągnęliśmy ten cel”- Urszula Szwarc, Zastępca Dyrektora Sprzedaży, Europ Assistance Polska.

Na jaką pomoc ubezpieczyciela mogą liczyć osoby ubezpieczone?

Osoby ubezpieczone, które wybierają się za granicę mogą liczyć na całodobową pomoc w przypadku nagłego zdarzenia zdrowotnego. Oprócz ochrony w postaci pokrycia kosztów leczenia mogą również liczyć na szeroki pakiet assistance. Obejmuje on między innymi ratownictwo, doraźną pomoc medyczną, transport medyczny ubezpieczonego do szpitala lub ambulatorium, transport ubezpieczonego do RP albo kraju zamieszkania, transport zwłok do RP, wcześniejszy powrót ubezpieczonego, powrót osób bliskich ubezpieczonego, przedłużenie ochrony o 48 godzin.

W ramach zakresu ochrony, polisa obejmuje: assistance turystyczny, assistance w domu i firmie oraz bancassurance

W ramach współpracy z Europ Assistance Polska klienci (indywidualni i firmy) mogą liczyć na całodobową pomoc między innymi ślusarza, hydraulika, technika urządzeń grzewczych, elektryka, dekarza, szklarza, stolarza do awarii w domu i biurze. Usługi są obsługiwane przez Europ Assistance od 1 kwietnia 2019 r.

Od początku maja Europ Assistance obsługuje również produkty bancassurance Warty – w zakresie assistance medycznego, domowego, a także concierge i pomocy rowerowej

Urszula Szwarc, Zastępca Dyrektora Sprzedaży, Europ Assistance Polska wyjaśnia: „Inwestycje i zmiany technologiczne, które wdrożyliśmy w obszarze obsługi klienta przynoszą wymierne korzyści. Klienci są obsługiwani szybciej i bardziej niezawodnie. Takie rozwiązania procentują ich zadowoleniem, co jest dla nas szczególnie istotne w kontekście rozwoju biznesu i budowania przewag rynkowych. Cieszymy, że dostrzega to rynek i że do grona współpracujących z nami firm dołączyła Warta. Początki tak dużych projektów bywają trudne i sporym wyzwaniem było przejęcie 30 programów Warty bez perturbacji. Na szczęście dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich struktur w Europ Assistance Polska oraz naszych Partnerów z Warty, osiągnęliśmy ten cel”.

www.www.europ-assistance.pl