Zgłoszenie sprzedaży Proama

Zgłoszenie sprzedaży Proama

Zgłoszenie sprzedaży Proama pozwala nam na uzyskanie zwrotu częściowych kosztów związanych z zapłaconymi składkami za polisę. Należy to zrobić w ciągu 14 dni od dnia sprzedaży widniejącego na umowie. Należy pamiętać o tym, że umowa musi zawierać informacje takie jak danego kupującego, opis sprzedawanego dobra, datę i podpis.

Pamiętaj! Ubiegać możesz się o zwrot składek dotyczących jedynie ubezpieczenia dobrowolnego. W przypadku AC, Assistance i NNW, składki zostaną zwrócone jeżeli nie powstały szkody co najmniej równe zakresowi ubezpieczenia.

Jak zgłosić sprzedaż Proama?

Zgłoszenie sprzedaży Proama może się odbyć poprzez:Reklama

Copyright 2011 - 2018 © Ogólnopolska Baza Agentów Ubezpieczeniowych